Verhuur en toedeling van banen

Bij inschrijving vóór 15 mei en betaling vóór 1 september wordt er zoveel als mogelijk is rekening gehouden met de speeltijden gedurende de vorige winter. Van deze regeling kan worden afgeweken.

Mede in verband met de jaarlijkse overinschrijving voor de courante uren adviseren wij u met klem om naast een 1e keus een 2e en 3e keus op te geven, zodat u mogelijk toch aan een baan geholpen kunt worden indien de 1e keus niet (meer) beschikbaar is of niet toegedeeld kan worden.

De toedeling van de banen zal worden gemaakt in de 2e helft van mei. Vervolgens ontvangt u een huurbevestiging/factuur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk Gouma (bij voorkeur per e-mail), echter niet over voortijdige toezeggingen.

Indien u ook de volgende winter weer een baan wilt huren kunt u in principe uw magneetkaart en druppel behouden, omdat deze dan ook de volgende winter weer bruikbaar is.

Losse huur van banen is niet mogelijk. Er kan er dus alleen gehuurd worden op basis van een doorlopend contract op een vast uur gedurende 26 weken.

In beginsel wordt er verhuurd op basis van hele klokuren. Indien het schema dat toelaat kan eventueel verlengd worden met een ½ uur voor of na het klokuur. U kunt uw wens aangeven op het inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier 2020/2021 kunt u hier downloaden.Nieuw venster

Disclaimer - Privacyreglement - Sitemap

© 2012 - 2023 - Stichting Strandvliet

Naar boven