Coronamaatregelen

23 maart 2021

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april.

8 maart 2021

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart.

23 februari 2021

De maatregelen worden verlengd tot en met 15 maart 2021.

2 februari 2021

De maatregelen worden verlengd tot 2 maart 2021.

12 januari 2021

De maatregelen worden verlengd tot en met 9 februari 2021.

14 december 2020

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is de tennishal GESLOTEN van dinsdag 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021.

17 november 2020

De tijdelijke verzwarende maatregelen van 4 november worden per donderdag 19 november weer opgeheven. De maatregelen van de gedeeltelijke lock-down van 14 oktober zijn nog onverkort van kracht.

4 november 2020

GEEN DUBBELSPEL

VERZWARING CORONAMAATREGELEN

Alle gebruikers dienen zich stipt aan bovenstaande regels te houden.

Controlerende BOA’s zullen bij overtreding per persoon direct een boete opleggen.

Als het beheer of het bestuur overtreding constateert wordt de huurder per direct en zonder waarschuwing uitgesloten voor alle banen voor het hele verdere seizoen.

14 oktober 2020

Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

Gebruik van kleedkamers en douches is niet toegestaan.

29 september 2020

Publiek/toeschouwers/ouders zijn vanaf 29 september 18:00 uur niet meer toegestaan.

19 september 2020

De coronamaatregelen voor de tennishal zijn het gevolg van de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus en het Coronavirus COVID-19 van het RIVM, verder uitgewerkt in het Algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC-NSF, en aangevuld met Aanvullende richtlijnen tennis en padel van de KNLTB.

Wij verwachten dat een ieder zich op de hoogte stelt van onderstaande informatie en zich onvoorwaardelijk zal houden aan alle regels en richtlijnen die in deze nieuwe situatie gelden.

De anderhalvemetermaatregel is niet van kracht tijdens het tennissen voor zover het spel dat vereist (z.g. normaal spelcontact). Verder is de hal groot genoeg om 1,5 meter afstand te bewaren. Alleen het betreden en het verlaten van de hal vereist enige extra oplettendheid.

De aanwezigheid van toeschouwers wordt niet op prijs gesteld. De kleedbankjes zijn voor de spelers. Minder mensen maakt de kans op het virus kleiner en de anderhalvemetermaatregel is eenvoudiger na te leven.

De kleedkamers en toiletten zijn beschikbaar, maar het gebruik daarvan dient tot het uiterste minimum beperkt te blijven.

Naast de baan staat een handdesinfectiedispenser. Gebruik die zowel voor als na het tennissen.

Telefoon beheer 06 - 24 74 69 85 of mail.

Disclaimer - Privacyreglement - Sitemap

© 2012 - 2023 - Stichting Strandvliet

Naar boven