Coronamaatregelen

14 oktober 2020

Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.

Gebruik van kleedkamers en douches is niet toegestaan.

29 september 2020

Publiek/toeschouwers/ouders zijn vanaf 29 september 18:00 uur niet meer toegestaan.

19 september 2020

De coronamaatregelen voor de tennishal zijn het gevolg van de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus en het Coronavirus COVID-19 van het RIVM, verder uitgewerkt in het Algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC-NSF, en aangevuld met Aanvullende richtlijnen tennis en padel van de KNLTB.

Wij verwachten dat een ieder zich op de hoogte stelt van onderstaande informatie en zich onvoorwaardelijk zal houden aan alle regels en richtlijnen die in deze nieuwe situatie gelden.

De anderhalvemetermaatregel is niet van kracht tijdens het tennissen voor zover het spel dat vereist (z.g. normaal spelcontact). Verder is de hal groot genoeg om 1,5 meter afstand te bewaren. Alleen het betreden en het verlaten van de hal vereist enige extra oplettendheid.

De aanwezigheid van toeschouwers wordt niet op prijs gesteld. De kleedbankjes zijn voor de spelers. Minder mensen maakt de kans op het virus kleiner en de anderhalvemetermaatregel is eenvoudiger na te leven.

De kleedkamers en toiletten zijn beschikbaar, maar het gebruik daarvan dient tot het uiterste minimum beperkt te blijven.

Naast de baan staat een handdesinfectiedispenser. Gebruik die zowel voor als na het tennissen.

Telefoon beheer 06 - 24 74 69 85 of mail.

Disclaimer - Privacyreglement - Sitemap

© 2012 - 2020 - Stichting Strandvliet

Naar boven