Mededelingen

DE HAL IS DEFINITIEF GESLOTEN

Beste huurders,

Het Sportpark Strandvliet gaat binnen afzienbare tijd verdwijnen. Daarom heeft de gemeente Amsterdam het gebruiksrecht van de tennishal aan de Stichting Strandvliet beëindigd. Het winterseizoen 2020/2021 is daardoor het laatste seizoen geworden. En door alle coronaperikelen is deze afloop jammer genoeg niet erg aangenaam geweest. Er is de gemeente nog verzocht om een verlenging met één winterseizoen, maar dat verzoek is afgewezen. Het is helaas niet anders.

De Stichting Strandvliet gaat de huurders voor de periode van sluiting een financiële compensatie verlenen. Deze compensatie is vastgesteld op 55% van de voor dit winterseizoen betaalde huur.

Magneetkaarten en druppels kunnen worden teruggegeven, waarna de borgsom zal worden gerestitueerd. T.a.v. druppels geldt wel het volgende. Er volgt alleen een restitutie indien de druppel is uitgegeven door de Stichting Strandvliet en indien de druppel is voorzien van een origineel en leesbaar nummer. Druppels die hier niet aan voldoen kunnen worden vernietigd.

Wij willen in één keer geheel financieel afwikkelen. Wij verzoeken u daarom het bijgevoegde formulier volledig en duidelijk in te vullen en met de magneetkaarten en druppels vóór 30 april in te zenden. Zie het formulier. Nieuw venster Zelf in de brievenbus deponeren kan wel, maar persoonlijk afgeven kan niet. Alleen huurders kunnen een formulier/verzoek inzenden. Medespelers en andere gebruikers van een baan kunnen dat niet. Na 30 april worden geen formulieren en restitutieverzoeken meer in behandeling genomen. De terugbetaling volgt aansluitend in mei.

De Stichting Strandvliet heeft de verhuur van de hal verzorgd vanaf 1997. Wij hebben dat altijd met plezier gedaan en wij hopen dat het ook voor de huurders altijd een genoegen is geweest. Wij wensen u alle goeds en wij hopen dat u voor de komende winter elders een baan zult kunnen huren.

Met vriendelijke groet,

Stichting Strandvliet

Het formulier kunt u hier downloaden. Nieuw venster

PS
De Stichting Tenniscentrum Startbaan is zo vriendelijk geweest ons te laten weten dat zij nog enkele vrije plekken hebben voor het komend winterseizoen. Zie de website.

Disclaimer - Privacyreglement - Sitemap

© 2012 - 2023 - Stichting Strandvliet

Naar boven